S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to tryb szybkiego podpisu pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej w kilka minut. Do potwierdzania oświadczeń woli wykorzystujemy jednorazowe kody autoryzacyjne wysyłane do odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej takimi jak SMS lub poczta elektroniczna.

S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign is a module of the S3DOC system which enables making declarations of will in electronic form. It is a quick signature mode allowing to sign civil law contracts in electronic form in a few minutes. To confirm declarations of intent we use one-time authorisation codes sent to the recipient by means of electronic communication such as SMS or e-mail.

S3DOC za darmo – pandemia koronawirusa

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version W związku z pandemią koronawirusa Spółka BCHAIN PARTNER podjęła decyzję o darmowym udostępnieniu do końca czerwca 2020 roku trwałego nośnika S3DOC dla przedsiębiorstw z Unii […]

S3DOC for free – pandemic coronavirus

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska   In connection with the pandemic coronavirus, BCHAIN PARTNER has decided to make the S3DOC durable medium available free of charge for EU companies until […]

Ekosystem usług IT dla trwałego nośnika S3DOC

 • 5 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version Mimo niedługiego stażu naszego start-upu w BCHAIN PARTNER powstało już kilka interesujących komponentów wspierających firmy w zapewnieniu zgodności z regulacjami trwałego nośnika. Architektura naszego rozwiązania […]

IT service ecosystem for S3DOC durable medium

 • 5 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska In spite of the short period of experience of our start-up BCHAIN PARTNER, several interesting components have already been developed to support companies in ensuring […]

S3DOC – durable medium for e-commerce

 • 22 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska: https://bchainpartner.com/s3doc—trwaly-nosnik-dla-e-commerce/   BCHAIN PARTNER was a partner of the last e-commerce summit. At the conference we talked about a sustainable medium for the e-commerce industry. […]

S3DOC – trwały nośnik dla e-commerce

 • 22 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version: https://bchainpartner.com/s3doc-durable-medium-for-e-commerce/   BCHAIN PARTNER był partnerem ostatniej edycji e-commerce summit. Na konferencji mówiliśmy o trwałym nośniku dla branży e-commerce. Wszyscy słyszeli o trwałym nośniku w […]

S3DOC – trwały nośnik wspierany przez Blockchain

 • 7 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Na konferencji https://events.candf.com/portfolio/automatyzacja-procesow-audytowych/#agenda prezentowaliśmy system S3DOC wspierany przez technologię Blockchain. Jednym z problemów technologii Blockchain jest trudność w poszukiwaniu odpowiednich dla niej zastosowań. Jest to spowodowane bardzo specyficznymi cechami […]