S3DOC – trwały nośnik dla e-commerce

  • July 22nd, 2024
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

English version: https://bchainpartner.com/s3doc-durable-medium-for-e-commerce/

 

BCHAIN PARTNER był partnerem ostatniej edycji e-commerce summit.

Na konferencji mówiliśmy o trwałym nośniku dla branży e-commerce.

Wszyscy słyszeli o trwałym nośniku w bankach, ale w e-commerce?

Mamy w Polsce Ustawę o Prawach Konsumenta, która nakazuje wykorzystywanie trwałego nośnika przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Rozdział 3 Ustawy).

Konsument musi zaakceptować regulamin świadczenia usług online, jeśli chce z nich korzystać. Czy taki regulamin powinien zostać dostarczony na trwałym nośniku? Oczywiście tak.

Należy pamiętać, że zgodnie z definicją trwałego nośnika, takich cech nie spełnia strona internetowa. Takie rozwiązania nie są akceptowane przez UOKiK.

Jeśli chcecie więcej informacji, zapraszam do kontaktu oraz na stronę https://s3doc.com

Robert Pardela

Leave a Comment

Your email address will not be published.

seventeen − 6 =