S3DOC Szyfrowanie dokumentów

 • 25 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Nasz ekosystem usług IT S3DOC może być uruchamiany w środowisku chmury obliczeniowej przez instytucje finansowe.

S3DOC Encryption

 • 25 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Our S3DOC IT service ecosystem can be run in a cloud computing environment by financial institutions.

S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to tryb szybkiego podpisu pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej w kilka minut. Do potwierdzania oświadczeń woli wykorzystujemy jednorazowe kody autoryzacyjne wysyłane do odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej takimi jak SMS lub poczta elektroniczna.

S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign is a module of the S3DOC system which enables making declarations of will in electronic form. It is a quick signature mode allowing to sign civil law contracts in electronic form in a few minutes. To confirm declarations of intent we use one-time authorisation codes sent to the recipient by means of electronic communication such as SMS or e-mail.