Trwały nośnik S3DOC

System S3DOC to trwały nośnik nowej generacji tzw softWORM

W S3DOC cechy trwałości gwarantowane są poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i standardów w obszarze algorytmów oraz metod kryptograficznych, zaimplementowanych w oprogramowaniu. S3DOC jest innowacyjnym w skali UE systemem informatycznym posiadającym cechy trwałego nośnika.

Zgodność cech trwałego nośnika określonych w definicji Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została poddana audytowi wykonanemu przez pracowników naukowych niezależnej instytucji badawczej – Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. System S3DOC uzyskał wynik pozytywny audytu, co oznacza, że spełnia on wszystkie cechy trwałego nośnika. Dodatkowo, poza analizą cech trwałego nośnika, bardzo wysoko została oceniona architektura systemu umożliwiająca jego dalszy rozwój.

W najnowszej wersji systemu S3DOC wzmocniliśmy cechy trwałości i teraz przechowujemy dodatkowo całe dokumenty na dedykowanej platformie Blockchain. Takie przechowywanie dokumentów było pozytywnie oceniane przez Prezesa UOKiK oraz UKNF.

Zgodność cech trwałego nośnika określonych w definicji Unii Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została w 2020 zweryfikowana i pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

System S3DOC to kompletny ekosystem usług IT umożliwiający obsługę dokumentów z wykorzystaniem cech trwałego nośnika informacji. Dzięki zastosowaniu wszystkich komponentów zgodność systemu S3DOC z regulacjami prawnymi dotyczącymi trwałego nośnika informacji weszła na najwyższy poziom. Nasi klienci mają teraz do dyspozycji trwały nośnik oraz narzędzia umożliwiające bardzo aktywne powiadamianie konsumentów o nowych ważnych dokumentach. Dostępne jest jednocześnie dla konsumenta jedno miejsce S3DOC Portal, gdzie znajdują się wszystkie przeznaczone dla niego dokumenty.  Istotną funkcją jest również możliwość dostępu do dokumentów za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej S3DOC Mobile.

Więcej na stronie: https://s3doc.com