Trwały nośnik S3DOC pozytywnie zweryfikowany przez UKNF

  • April 20th, 2024
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

Z przyjemnością informujemy, że trwały nośnik S3DOC został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W opinii KNF system S3DOC spełnia przesłanki niezbędne do zakwalifikowania go przez Prezesa UOKiK jako rozwiązanie wypełniające definicję trwałego nośnika.

 

https://www.linkedin.com/posts/adam-jan-kepa-2860203_s3doc-tfi-proservicefinteco-activity-6747267355530842112-D_J1

Robert Pardela