blockchain concept

Jak szukać zastosowań dla łańcucha bloków?

  • 28 April 2019
  • Business
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

W tym wpisie starałem się zebrać i opisać najistotniejsze cechy łańcuchów bloków, jednak ze względu na długość tekstu ostatecznie opisałem dwie najważniejsze. Według mnie są one decydujące pod kątem możliwych zastosowań w różnych obszarach biznesowych oraz branżach.

blockchain concept

How to find solutions for blockchain?

  • 28 April 2019
  • Business
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

In this post I tried to collect and describe the most important features of blockchain, but because of the length of the text I finally described the two most important. In my opinion, they are decisive in terms of possible applications in various business areas and industries.