Blockchain and its features

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this entry I will explain the other features of this technology. These are certainly not all of them, but the following should help you in your search for applications.

Łańcuch bloków i jego cechy

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przybliżę pozostałe cechy tej technologii. Na pewno nie są to wszystkie znane, ale poniższe powinny pomóc w poszukiwaniu zastosowań.

Jak działa łańcuch bloków? cz.2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przedstawię podstawowe komponenty występujące w łańcuchu bloków, a w ostatniej części wykorzystam wszystkie przedstawione wcześniej informacje i zaprezentuję kompletny opis działania łańcucha bloków.

How does Blockchain work? Part 2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this post I will present the basic components present in Blockchain, and in the last part I will use all the information presented earlier and present a complete description of Blockchain operation.

How does Blockchain work? Part 1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this part I will present the cryptographic security of the blockchain, in the next part I will describe in detail the basic concepts of the blockchain and finally I will combine everything into a whole.

blockchain concept

Jak działa łańcuch bloków? cz.1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tej części przedstawię na czym polega bezpieczeństwo kryptograficzne łańcucha bloków, w kolejnej szczegółowo opiszę podstawowe pojęcia występujące w łańcuchu bloków i na koniec połączę wszystko w całość.

blockchain concept

What is Blockchain?

 • 5 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Ta strona dostępna jest w języku polskim All in all, it is not easy to describe this technology in one sentence. Most often when we think Blockchain […]

Czym jest łańcuch bloków

 • 31 March 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

This page is available in English W sumie trudno opisać jednym zdaniem czym jest łańcuch bloków. Najczęściej myśląc blockchain myślimy o krypto-walutach w szczególności o Bitcoin. Ma […]