Blockchain and its features

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this entry I will explain the other features of this technology. These are certainly not all of them, but the following should help you in your search for applications.

Łańcuch bloków i jego cechy

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przybliżę pozostałe cechy tej technologii. Na pewno nie są to wszystkie znane, ale poniższe powinny pomóc w poszukiwaniu zastosowań.

Po konferencji IT w Bankowości

 • 21 May 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

No i po konferencji „IT w Bankowości”. Dziękuję wszystkim, którzy ocenili wysoko moje wystąpienie, tym którzy ocenili je gorzej obiecuję poprawę. Dzięki Wam mam motywację do dalszego […]

After the “IT in Banking” conference

 • 21 May 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

I would like to thank all those who have valued my speech highly and those who have valued it less, and I promise to improve. I am […]

Jak działa łańcuch bloków? cz.2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przedstawię podstawowe komponenty występujące w łańcuchu bloków, a w ostatniej części wykorzystam wszystkie przedstawione wcześniej informacje i zaprezentuję kompletny opis działania łańcucha bloków.

How does Blockchain work? Part 2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this post I will present the basic components present in Blockchain, and in the last part I will use all the information presented earlier and present a complete description of Blockchain operation.

Let’s get a blockchain

You will ask why bother with installing your blockchain if ready-made solutions are available with a single click on popular cloud platforms?Personally, I think it’s worth learning how blockchain works from scratch before using ready-to-go solutions. Then we can use the ready-made solutions in a conscious manner.

Zróbmy sobie łańcuch bloków

Zapytacie po co męczyć się z instalacją swojego łańcucha bloków, jeśli gotowe rozwiązania są dostępne jednym kliknięciem na popularnych platformach chmurowych?Osobiście uważam, że zanim zacznie się stosować gotowce warto poznać od podstaw jak działa łańcuch bloków. Potem w pełni świadomie możemy korzystać z gotowych rozwiązań.