Offer

Currently the offer is available only in Polish language

 

Wdrożenie nowej technologii takiej jak Blockchain może odbywać się w kilku etapach:

 1. Edukacja – pozyskiwanie dostępnej na rynku wiedzy o Blockchain
 2. Odkrywanie – poznawanie Blockchain poprzez eksperymentowanie
 3. Projektowanie – przygotowanie koncepcji rozwiązań wykorzystujących technologię Blockchain możliwych do realizacji i dających wymierne korzyści dla organizacji
 4. Rozwój – tworzenie rozwiązań wykorzystujących technologię Blockchain
 5. Zarządzanie – utrzymanie i rozwój już istniejącego rozwiązania IT

 

Etapy wdrozenia blockchain

Etapy wdrażania technologii Blockchain

 

Przygotowaliśmy interesującą ofertę, która przeznaczona jest dla:

 1. Członków Zarządów i top-managerów. Tu przekazujemy wiedzę umożliwiającą zrozumienie technologii Blockchain i samodzielnego poszukiwania jej zastosowania
 2. Zespołów IT. Dla nich mam szkolenia techniczne, w których skupiamy się na szczegółowym opisie mechanizmów i algorytmów technologii łańcucha bloków. Mamy też w ofercie szkolenia typowo programistyczne.
 3. Zespołów biznesowych. Tu przekazujemy wiedzę pozwalającą na poszukiwanie możliwości zastosowania technologii Blockchain w poszczególnych obszarach biznesowych

 

Nasza oferta składa się z 3 podstawowych obszarów:

 1. Szkolenia
 2. Analiza
 3. Projektowanie i programowanie

 

Obszary te pokrywają etapy wdrożenia technologii Blockchchain: Edukacja, Odkrywanie, Projektowanie oraz Rozwój.

 

Jesteśmy otwarci na pomysły i potrzeby wykraczające po za możliwości przedstawione powyżej. Jeśli tylko nasze kompetencje na to pozwolą chętnie pomożemy w osiągnięciu celów biznesowych naszych klientów. Zawsze dużym wyzwaniem i jednocześnie inspiracją jest dla nas poznawanie dziedziny biznesowej klientów i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.