National Certification Centre NBP NCCert

  • 23 January 2021
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

On 21.01.2021 we were entered into the register kept by the National Certification Center of NBP (NCCert). From now on we are fully compliant with the eIDAS […]

Narodowe Centrum Certyfikacji NBP NCCert

  • 23 January 2021
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

W dniu 21.01.2021 zostaliśmy wpisani do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji NBP (NCCert). Od teraz jesteśmy w pełni zgodni z rozporządzeniem eIDAS w zakresie podpisu SAS […]