S3DOC za darmo – pandemia koronawirusa

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version W związku z pandemią koronawirusa Spółka BCHAIN PARTNER podjęła decyzję o darmowym udostępnieniu do końca czerwca 2020 roku trwałego nośnika S3DOC dla przedsiębiorstw z Unii […]

S3DOC for free – pandemic coronavirus

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska   In connection with the pandemic coronavirus, BCHAIN PARTNER has decided to make the S3DOC durable medium available free of charge for EU companies until […]

Ekosystem usług IT dla trwałego nośnika S3DOC

 • 5 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version Mimo niedługiego stażu naszego start-upu w BCHAIN PARTNER powstało już kilka interesujących komponentów wspierających firmy w zapewnieniu zgodności z regulacjami trwałego nośnika. Architektura naszego rozwiązania […]

IT service ecosystem for S3DOC durable medium

 • 5 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska In spite of the short period of experience of our start-up BCHAIN PARTNER, several interesting components have already been developed to support companies in ensuring […]