SAFE ENCLAVE zabezpiecz system i API

Głównym celem systemu SAFE ENCLAVE jest umożliwienie zabezpieczenia danych produkcyjnych dowolnych systemów informatycznych poprzez ich szyfrowanie lub anonimizację.

 

System wspiera zgodność z regulacjami: PCI oraz GDPR.

 

SAFE ENCLAVE został zaprojektowany w taki sposób, aby współpracować z większością nowoczesnych systemów informatycznych opierających się na komunikacji poprzez REST API. Dla systemu SAFE ENCLAVE nie jest istotna wiedza o systemie, który zostanie objęty ochroną przez SAFE ENCLAVE. System automatycznie rozpoznaje komunikaty (request oraz response) i koduje je zgodnie z ustaloną przez administratora konfiguracją.

 

  • System SAFE ENCLAVE wdrażany jest jako middleware pomiędzy różnymi systemami lub pomiędzy warstwą danych a GUI jednego systemu. Może też stanowić warstwę pośrednią pomiędzy API a aplikacją mobilną.

  • Cały ruch sieciowy, który ma być objęty ochroną powinien być skierowany na serwery SAFE ENCLAVE, dzięki temu interfejsy systemów otoczone są opieką.

  • Na wejściu do SAFE ENCLAVE znajdą się dane niezabezpieczone, a na wyjściu zostaną odpowiednio zmodyfikowane w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

  • SAFE ENCLAVE tworzy automatycznie dokumentację API
  • SAFE ENCLAVE umożliwia zabezpieczenie API poprzez mechanizmy uwierzytelniające