Durable medium S3DOC Hit of the Year 2020

 • 18 June 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja w języku polskim. On 16.06.2020 in Warsaw the Gala was held, during which awards were given in the Technobiznes Hity 2020 competition. We are proud to […]

Trwały nośnik S3DOC Hitem Roku 2020

 • 18 June 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version W dniu 16.06.2020 w Warszawie odbyła się Gala, na której rozdano nagrody w konkursie Technobiznes Hity 2020. Z dumą informujemy, iż szacowna kapituła konkursu organizowanego […]

S3DOC for insurance companies

 • 13 May 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

We invite you to read a new article in Warsaw Business Journal about the benefits that can be achieved by an insurance company after the implementation of […]

S3DOC Szyfrowanie dokumentów

 • 25 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Nasz ekosystem usług IT S3DOC może być uruchamiany w środowisku chmury obliczeniowej przez instytucje finansowe.

S3DOC Encryption

 • 25 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Our S3DOC IT service ecosystem can be run in a cloud computing environment by financial institutions.

S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign to moduł systemu S3DOC umożliwiający składanie oświadczeń woli w postaci elektronicznej. Jest to tryb szybkiego podpisu pozwalający na podpisywanie umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej w kilka minut. Do potwierdzania oświadczeń woli wykorzystujemy jednorazowe kody autoryzacyjne wysyłane do odbiorcy środkami komunikacji elektronicznej takimi jak SMS lub poczta elektroniczna.

S3DOC eSign

 • 1 April 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

S3DOC eSign is a module of the S3DOC system which enables making declarations of will in electronic form. It is a quick signature mode allowing to sign civil law contracts in electronic form in a few minutes. To confirm declarations of intent we use one-time authorisation codes sent to the recipient by means of electronic communication such as SMS or e-mail.

S3DOC za darmo – pandemia koronawirusa

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version W związku z pandemią koronawirusa Spółka BCHAIN PARTNER podjęła decyzję o darmowym udostępnieniu do końca czerwca 2020 roku trwałego nośnika S3DOC dla przedsiębiorstw z Unii […]

S3DOC for free – pandemic coronavirus

 • 20 March 2020
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska   In connection with the pandemic coronavirus, BCHAIN PARTNER has decided to make the S3DOC durable medium available free of charge for EU companies until […]