Blockchain Partner

Blockchain is one of the most important IT concepts in the history of IT. If it is used well, soon it may become as popular as the Internet.
Our goal is to share our fascination with blockchains and promote knowledge about them in both business and technical contexts.

Content

General

General

This is a category related to the blockchain concept, which contains descriptions presented in a way that does not require technical knowledge.

Business

Business

In this category you will find descriptions of how to use blockchain in various business areas and specific cases of use.

Test & train

Test & train

Here you will find tips & tricks, practical examples of block chain application, source code and data for self-testing

Recent Posts

Po konferencji IT w Bankowości

No i po konferencji „IT w Bankowości”. Dziękuję wszystkim, którzy ocenili wysoko moje wystąpienie, tym którzy ocenili je gorzej obiecuję poprawę. Dzięki Wam mam motywację do dalszego […]

Jak działa łańcuch bloków? cz.2

W tym wpisie przedstawię podstawowe komponenty występujące w łańcuchu bloków, a w ostatniej części wykorzystam wszystkie przedstawione wcześniej informacje i zaprezentuję kompletny opis działania łańcucha bloków.

How does Blockchain work? Part 2

In this post I will present the basic components present in Blockchain, and in the last part I will use all the information presented earlier and present a complete description of Blockchain operation.

Let’s get a blockchain

You will ask why bother with installing your blockchain if ready-made solutions are available with a single click on popular cloud platforms?Personally, I think it’s worth learning how blockchain works from scratch before using ready-to-go solutions. Then we can use the ready-made solutions in a conscious manner.

Zróbmy sobie łańcuch bloków

Zapytacie po co męczyć się z instalacją swojego łańcucha bloków, jeśli gotowe rozwiązania są dostępne jednym kliknięciem na popularnych platformach chmurowych?Osobiście uważam, że zanim zacznie się stosować gotowce warto poznać od podstaw jak działa łańcuch bloków. Potem w pełni świadomie możemy korzystać z gotowych rozwiązań.

Contact

Feel free to contact us

+48 602 26 26 17

Warsaw, Poland

biuro@bchainpartner.com