ZeroXVote eVoting system

ZeroXVote system umożliwiający przeprowadzenie elektronicznych wyborów w bezpieczny i niezaprzeczalny sposób.

 

Niektóre cechy systemu:

  • Do zapewnienia anonimowości wykorzystaliśmy procedury Zero Knowledge Proof.
  • Niezaprzeczalność oddanych głosów i wykorzystanych kart do głosowania zapewniana jest przez technologię Blockchain.
  • Karty do głosowania mają cechy druków ścisłego zarachowania.
  • System może być wykorzystywany do przeprowadzania wyborów powszechnych, lokalnych lub w organizacjach.
  • Dzięki procedurom Zero Knowledge Proof wyborca (i tylko on) może podejrzeć oddany przez siebie głos (możliwość nie dostępna w tradycyjnych wyborach powszechnych)

 

Więcej informacji na stronie: https://zeroxvote.com