Summary of 2020

  • 31 December 2020
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

The year 2020 will be long associated with the pandemic 🦠 and restrictions 🚫. Despite the difficult situation for BCHAIN PARTNER, it was a year of dynamic […]

Trwały nośnik S3DOC pozytywnie zweryfikowany przez UKNF

  • 23 December 2020
  • News
  • 0 Comments
  • Robert Pardela

Z przyjemnością informujemy, że trwały nośnik S3DOC został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W opinii KNF system S3DOC spełnia przesłanki niezbędne do zakwalifikowania go przez […]