Jesteśmy na konferencji IT w Bankowości

 • 30 April 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Jesteśmy na konferencji! W dniu 16 maja będę miał wystąpienie na konferencji IT w Bankowości. Tytuł mojego wystąpienie to “Blockchain bankowo!” Zachęcam do udziału. Szukajcie baneru:

We’re at a conference!

 • 30 April 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

We’re at a conference! On 16 May I will have a speech at the IT conference for Banking. The title of my speech is “Blockchain bankowo!” I […]

blockchain concept

Jak szukać zastosowań dla łańcucha bloków?

 • 28 April 2019
 • Business
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie starałem się zebrać i opisać najistotniejsze cechy łańcuchów bloków, jednak ze względu na długość tekstu ostatecznie opisałem dwie najważniejsze. Według mnie są one decydujące pod kątem możliwych zastosowań w różnych obszarach biznesowych oraz branżach.

blockchain concept

How to find solutions for blockchain?

 • 28 April 2019
 • Business
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this post I tried to collect and describe the most important features of blockchain, but because of the length of the text I finally described the two most important. In my opinion, they are decisive in terms of possible applications in various business areas and industries.

How does Blockchain work? Part 1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this part I will present the cryptographic security of the blockchain, in the next part I will describe in detail the basic concepts of the blockchain and finally I will combine everything into a whole.

blockchain concept

Jak działa łańcuch bloków? cz.1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tej części przedstawię na czym polega bezpieczeństwo kryptograficzne łańcucha bloków, w kolejnej szczegółowo opiszę podstawowe pojęcia występujące w łańcuchu bloków i na koniec połączę wszystko w całość.

blockchain concept

What is Blockchain?

 • 5 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Ta strona dostępna jest w języku polskim All in all, it is not easy to describe this technology in one sentence. Most often when we think Blockchain […]