S3DOC – durable medium for e-commerce

 • 22 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Wersja polska: https://bchainpartner.com/s3doc—trwaly-nosnik-dla-e-commerce/   BCHAIN PARTNER was a partner of the last e-commerce summit. At the conference we talked about a sustainable medium for the e-commerce industry. […]

S3DOC – trwały nośnik dla e-commerce

 • 22 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

English version: https://bchainpartner.com/s3doc-durable-medium-for-e-commerce/   BCHAIN PARTNER był partnerem ostatniej edycji e-commerce summit. Na konferencji mówiliśmy o trwałym nośniku dla branży e-commerce. Wszyscy słyszeli o trwałym nośniku w […]

S3DOC – trwały nośnik wspierany przez Blockchain

 • 7 December 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Na konferencji https://events.candf.com/portfolio/automatyzacja-procesow-audytowych/#agenda prezentowaliśmy system S3DOC wspierany przez technologię Blockchain. Jednym z problemów technologii Blockchain jest trudność w poszukiwaniu odpowiednich dla niej zastosowań. Jest to spowodowane bardzo specyficznymi cechami […]