Łańcuch bloków i jego cechy

 • May 25th, 2024
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

This page is available in English

W poprzednim poście o poszukiwaniu zastosowań dla łańcucha bloków opisałem dwie najważniejsze cechy tej technologii: niezmienność oraz rozproszenie. Jeśli żadna z tych cech nie jest istotna dla planowanego przez Was rozwiązania informatycznego to powinniście poważnie zastanowić się nad potrzebą wykorzystania blockchain.

W tym wpisie przybliżę pozostałe cechy tej technologii. Na pewno nie są to wszystkie znane, ale poniższe powinny pomóc w poszukiwaniu zastosowań.

Ciekawe jest to, że dla niektórych osób część opisanych tu cech będzie wadami, a dla innych te same cechy będą zaletami. Wszystko zależy od konkretnych potrzeb, które mają być zaspokojone rozwiązaniem informatycznym opartym na łańcuchu bloków.

Duże znaczenie ma również typ łańcucha bloków. W zależności od tego czy jest on prywatny czy publiczny część cech występuje lub nie. Postaram się wskazywać na bieżąco, w którym typie dana cecha występuje.

Cechy łańcucha bloków można analizować w poszczególnych obszarach:

 • cechy organizacyjne
 • cechy biznesowe
 • cechy prawne
 • cechy techniczne

 

Cechy organizacyjne

 • Wszystkie dane są publicznie dostępne (ukrywanie danych jest dostępne w łańcuchach prywatnych)
 • Brak modelu uprawnień (może być dostępne w łańcuchach prywatnych)
 • Możliwość podejmowanie decyzji zarządczych w drodze konsensusu (np. głosowania w organizacjach zdecentralizowanych)
 • Zaufanie do systemu, a nie instytucji centralnej lub tzw. trzeciej strony
 • Odporność na cenzurę
 • Niezaprzeczalność (wszystkie transakcje są podpisywane cyfrowo)
 • Zarządzanie rozproszonym systemem może być: scentralizowane lub zdecentralizowane

 

Cechy biznesowe

 • Ograniczenie kosztów (pozbycie się pośredników i/lub strony zaufanej)
 • Szybkość rozliczeń (j/w)
 • Transparentność
 • Wyłączenie wszelkich pośredników z procesu rozliczenia transakcji
 • Brak możliwości usuwania i modyfikowania historycznych danych
 • Przejrzystość i zaufanie do systemu
 • Otwartość (może być ograniczona w łańcuchu prywatnym)
 • Bezpieczeństwo transakcji
 • Rozliczalność transakcji (możliwe jest policzenie dokładnego kosztu wykonania pojedynczej transakcji)
 • Możliwość tokenizacji aktywów
 • Brak możliwości odwrócenia transakcji

 

Cechy prawne

 • Dowód istnienia
 • Dowód autentyczności
 • Dowód tożsamości
 • Dowód własności
 • Dowód odbioru
 • Dowód lokalizacji
 • Brak cenzury
 • Brak możliwości trwałego usuwania danych osobowych (brak zgodności z GDPR)

 

Cechy techniczne

 • Programowalność (inteligentne kontrakty)
 • Kryptograficznie zapewnione bezpieczeństwo
 • Możliwość budowania zdecentralizowanych/rozproszonych systemów informatycznych
 • Komunikacja w modelu Peer to Peer
 • Możliwość uruchomienia na różnych systemach operacyjnych
 • Wszystkie dane przechowywane są publicznie historia transakcji i dane nie są domyślnie szyfrowane (w łańcuchach prywatnych można tym zarządzać)
 • Redundancja danych i zasobów CPU (można ograniczyć w łańcuchach prywatnych)
 • Uwierzytelnienie oparte na kryptografii klucza publicznego
 • Otwartość (kod open-source, udokumentowane wszystkie algorytmy)
 • Wysoka dostępność
 • Odporność na ataki DDoS (mechanizmy konsensusu)
 • Brak centralnego punktu awarii (prywatne łańcuchy bloków często posiadają taki punkt)
 • Brak wsparcia dla PKI (prywatne łańcuchy bloków mogą mieć takie wsparcie)
 • Zachowanie integralności
 • Niewielka ilość transakcji na sekundę

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć o podstawowych korzyściach z zastosowania technologii blockchain oraz o wadach, które niestety też są obecne.

 

Korzyści z zastosowania technologii blockchain

 • Niezmienność
 • Wysoka dostępność
 • Decentralizacja
 • Zmniejszenie kosztów
 • Uproszczenie obecnych modeli biznesowych
 • Przejrzystość i zaufanie
 • Bezpieczeństwo
 • Przyśpieszenie operacji (dotyczy zwłaszcza rozliczeń po transakcyjnych)

 

Główne wady łańcucha bloków

 • Brak standardów
 • Brak regulacji prawnych
 • Niewielka ilość transakcji na sekundę
 • Duża redundancja
 • Nie nadaje się do przechowywania dużych zbiorów danych
 • Brak zgodności z GDPR (nie jest możliwe trwałe usunięcie danych)
 • Koszty koordynacji
 • Koszty komunikacji
 • Zależność od sieci
 • Większa złożoność oprogramowania

 

Podsumowanie

Tym razem chyba udało się uzyskać krótszą formę, mam nadzieję, że bez dużego wpływu na treść 🙂 Wypisałem większość cech, na które natknąłem się w dostępnej literaturze. Zaadresowałem też główne korzyści z zastosowania łańcucha bloków oraz jego wady. Poznanie i zrozumienie wszystkich cech pozwala na poszukiwanie nowych zastosowań dla łańcucha bloków, a wady zwykle da się zmitygować.

Wszystkie cechy blockchain są bardzo interesujące i zachęcam do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Jak zwykle jeśli będą jakieś pytania zachęcam do kontaktu.

Robert Pardela

Leave a Comment

Your email address will not be published.

four × 1 =