Let’s get a blockchain

You will ask why bother with installing your blockchain if ready-made solutions are available with a single click on popular cloud platforms?Personally, I think it’s worth learning how blockchain works from scratch before using ready-to-go solutions. Then we can use the ready-made solutions in a conscious manner.

Zróbmy sobie łańcuch bloków

Zapytacie po co męczyć się z instalacją swojego łańcucha bloków, jeśli gotowe rozwiązania są dostępne jednym kliknięciem na popularnych platformach chmurowych?Osobiście uważam, że zanim zacznie się stosować gotowce warto poznać od podstaw jak działa łańcuch bloków. Potem w pełni świadomie możemy korzystać z gotowych rozwiązań.

Jesteśmy na konferencji IT w Bankowości

 • 30 April 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Jesteśmy na konferencji! W dniu 16 maja będę miał wystąpienie na konferencji IT w Bankowości. Tytuł mojego wystąpienie to “Blockchain bankowo!” Zachęcam do udziału. Szukajcie baneru:

We’re at a conference!

 • 30 April 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

We’re at a conference! On 16 May I will have a speech at the IT conference for Banking. The title of my speech is “Blockchain bankowo!” I […]

blockchain concept

Jak szukać zastosowań dla łańcucha bloków?

 • 28 April 2019
 • Business
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie starałem się zebrać i opisać najistotniejsze cechy łańcuchów bloków, jednak ze względu na długość tekstu ostatecznie opisałem dwie najważniejsze. Według mnie są one decydujące pod kątem możliwych zastosowań w różnych obszarach biznesowych oraz branżach.

blockchain concept

How to find solutions for blockchain?

 • 28 April 2019
 • Business
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this post I tried to collect and describe the most important features of blockchain, but because of the length of the text I finally described the two most important. In my opinion, they are decisive in terms of possible applications in various business areas and industries.

How does Blockchain work? Part 1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this part I will present the cryptographic security of the blockchain, in the next part I will describe in detail the basic concepts of the blockchain and finally I will combine everything into a whole.

blockchain concept

Jak działa łańcuch bloków? cz.1

 • 22 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tej części przedstawię na czym polega bezpieczeństwo kryptograficzne łańcucha bloków, w kolejnej szczegółowo opiszę podstawowe pojęcia występujące w łańcuchu bloków i na koniec połączę wszystko w całość.

blockchain concept

What is Blockchain?

 • 5 April 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Ta strona dostępna jest w języku polskim All in all, it is not easy to describe this technology in one sentence. Most often when we think Blockchain […]

Czym jest łańcuch bloków

 • 31 March 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

This page is available in English W sumie trudno opisać jednym zdaniem czym jest łańcuch bloków. Najczęściej myśląc blockchain myślimy o krypto-walutach w szczególności o Bitcoin. Ma […]