S3DOC – artykuł w prasie / press info

 • 29 July 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W lipcowym wydaniu Gazety Bankowej ukazał się artykuł o systemie: S3DOC – rozwiązanie problemu trwałego nośnika. Zachęcamy do przeczytania!

S3DOC

 • 11 June 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Yeah, we have our first own product based on Blockchain and DHT technology. It is a system with the characteristics of a durable medium in accordance with […]

Let’s get a blockchain part 2

 • 2 June 2019
 • Test&train
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Now we will focus on starting the second node and connecting it to a previously created one. At the end we will have a two-knot blockchain for private use.

Zróbmy sobie łańcuch bloków cz. 2

 • 2 June 2019
 • Test&train
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

Teraz skupimy się na uruchomieniu drugiego węzła i podłączeniu go do utworzonego wcześniej. Na koniec będziemy mieli dwu węzłowy blockchain do prywatnego użytku.

Blockchain and its features

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this entry I will explain the other features of this technology. These are certainly not all of them, but the following should help you in your search for applications.

Łańcuch bloków i jego cechy

 • 26 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przybliżę pozostałe cechy tej technologii. Na pewno nie są to wszystkie znane, ale poniższe powinny pomóc w poszukiwaniu zastosowań.

Po konferencji IT w Bankowości

 • 21 May 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

No i po konferencji „IT w Bankowości”. Dziękuję wszystkim, którzy ocenili wysoko moje wystąpienie, tym którzy ocenili je gorzej obiecuję poprawę. Dzięki Wam mam motywację do dalszego […]

After the “IT in Banking” conference

 • 21 May 2019
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

I would like to thank all those who have valued my speech highly and those who have valued it less, and I promise to improve. I am […]

Jak działa łańcuch bloków? cz.2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

W tym wpisie przedstawię podstawowe komponenty występujące w łańcuchu bloków, a w ostatniej części wykorzystam wszystkie przedstawione wcześniej informacje i zaprezentuję kompletny opis działania łańcucha bloków.

How does Blockchain work? Part 2

 • 13 May 2019
 • General
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

In this post I will present the basic components present in Blockchain, and in the last part I will use all the information presented earlier and present a complete description of Blockchain operation.