Trwały nośnik S3DOC

 • February 21st, 2024
 • News
 • 0 Comments
 • Robert Pardela

This page is available in English

Definicja trwałego nośnika:

Trwały nośnik – materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (e-mail zapisany na twardym dysku) umożliwiające konsumentowi bądź przedsiębiorcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez czas odpowiedni do celów, jakim służą (np. po 2 latach od zawarcia umowy). Trwały nośnik pozwala na odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą.  Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa 

Zalety systemu S3DOC:

 • Niski próg wejścia
 • Niski koszt TCO (około 40% macierzy WORM)
 • Koszt nie rośnie wraz z wolumenem dokumentów
 • Niski koszt tworzenia klastrów wydajnościowych i niezawodnościowych
 • Kompletne rozwiązanie IT możliwe do zainstalowania na standardowej infrastrukturze
 • Jedyne na ryku rozwiązanie programowe
 • Elastyczność (ze względu na możliwość modyfikowania kodów źródłowych oprogramowania)
 • API umożliwiające integrację z istniejącymi w organizacji systemami IT
 • Zgodność z RODO (istnieje procedura do usuwania dokumentów spersonalizowanych)

Akty prawne:

 • Dyrektywa MiFID – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/39/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (skrót od Markets In Financial Instruments Directive),
 • Dyrektywa PSD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2007/64/WE z 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (skrót od Payment Services Directive),
 • Pojęcie trwałego nośnika informacji znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE (np. wyrok z 27 stycznia 2010 r. 2010/C 305/09).
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,
 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (uchylone w 2012 r.),

 

Więcej na stronie: https://s3doc.com

Robert Pardela

Leave a Comment

Your email address will not be published.

2 − 1 =